Какви, според Вас, биха били най-подходящите условия за Комуникационната група на ССБ за следващия период?