Колко пъти сте почивали в станциите на ССБ в Шипково или Обзор?