Колко, според Вас, трябва да е членският внос за ССБ?