Какъв транспорт ползвате приоритетно при излизане в града?