Справка чрез телефон за номера на избирателната секция

• Мобилен:   Изпраща се SMS на единен номер 18429  и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС.   В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН.   Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.  

• Стационарен:   Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.