Можем да проверяваме дали ни има в списъците само чрез електронен подпис. За да разберем номера на секцията преодоляваме код с картинка.

   Страницата, на която е достъпна информацията за секцията, в която ще гласуваме и дали присъстваме в избирателните списъци е. 

http://www.grao.bg/elections/

   Информацията за мястото, където имаме право да гласуваме е по-лесно достъпна чрез мобилния или стационарния ни телефон. Ако опитаме да  си я набавим чрез сайта ще се изправим пред код в картинка, който можем да преодолеем чрез Webvisum – добавка към браузъра Mozilla firefox.

   Сведението дали присъстваме в избирателния списък  е достъпно онлайн само ако притежаваме електронен подпис.