Дарение на хранителни продукти от Испания

В Териториална съюзна организация /ТСО/ „Съединение“ при Регионална съюзна организация /РСО/ София към Съюза на слепите в България /ССБ/ с Председател Даниела Дамянова, в началото на м. ноември 2016 г. постъпи дарение, състоящо се от хранителни продукти. Дарените храни са разпределени за всички съюзни членове от ТСО на територията на Столичния град и ще се предоставят от 09 ноември 2016 г..

Във връзка с това  каним всеки съюзен член от посочените по- долу ТСО на РСО София да си получат хранителните продукти по време и място,както следва :
За тези, които членуват в :
                ТСО „Съединение“
                ТСО „Надежда“
                ТСО „Младост“
                ТСО „Възраждане“
Хранителните продукти ще се предоставят всеки работен ден от 09.00ч. до 16.00 ч., с прекъсване от 12.00 до 13.00 ч. В Клуба на РСО София, на ул. „Цар Симеон“ № 110, в района на т.нар. Женски пазар;
2. За членуващите в ТСО „Люлин“ хранителните продукти ще се предоставят всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч., с прекъсване от 12.00 до 13.00 ч, в склада на Хранителна банка при ССБ/РСО София, в ПП
„Успех-филтър“, бул. „Европа“ № 138, ЖК „Люлин“.
Дарените хранителни продукти може да се получат и от придружителите на съответните съюзни членове, които нямат възможност за самостоятелно придвижване!
София
08.11.2016 г.