Как ССБ може да съдейства на избирателя със зрителни увреждания?

Организация от типа на ССБ би следвало да има процедура за действие при събития от обществено значение, каквото са изборите. Тя, процедурата, може да включва  четири основни компонента – същност, , мерки, срокове и изпълнител. Без да изпадаме в конкретика, тъй като всеки избор има своя специфика, ще направим опит за маркиране на основните етапи, през които е редно да се премине, за да могат нашите членове да са максимално осведомени преди да пуснат бюлетината или да упражнят вота си машинно.

 

Дейност 1

Информационна кампания за предстоящите избори

Същност:

Незрящите да получат възможно най-голяма информация за това какъв избор предстои и начините, по които могат да гласуват – с придружител, с подвижна кутия, машинно и т. н. според актуалният избирателен кодекс.

Мерки:

-          Публикации в специализирани медии;

-          Срещи с участието на юристи и членове на районни и общински избирателни комисии;

-          Съдействие, ако такова е изрично поискано, на политически партии, движения и кандидати за популяризиране идеите им сред незрящите по подходящ начин.

Срокове:

1 месец преди изборите

Изпълнители:

-          Служител в РСО, отговарящ за цялата дейност, свързана с изборите;

-          Служители на организацията с юридическо образование и такова в областта на журналистиката и PR;

Председатели на ТСО, които да информират членовете за дейността във връзка с изборите;

Дейност 2

Пряко подпомагане на членовете с оглед улесняване процеса на гласуване.

Същност:

Подпомагане на незрящите при попълване на документи  за гласуване по настоящ адрес, с подвижна избирателна кутия и т. н.

Мерки:

-Попълване на необходимите документи;

 - Внасяне на документацията в общини и др. институции;

- Подаване на молби за специализиран транспорт до местата за гласуване.

Срокове:

1 месец преди изборите

Изпълнители:

-          Служител в РСО, отговарящ за цялата дейност, свързана с изборите;

-          Зрящи сътрудници;

Дейност 3

Законови промени, целящи улесняване на незрящите гласоподаватели.

Същност:

Налагане на модерни и подходящи за хората със зрителни проблеми практики – електронно гласуване, гласуване с подвижни секции, обособяване на секции на подходящи места(в рамките на общите места за гласуване или в Комплексите на слепите). 

Мерки:

-          Следене на актуални тенденции в изборното законодателство;

-          Участие във форуми, комисии, конференции по темата;

-          Изготвяне и прокарване на конкретни предложения.

Срокове:

Дейността се осъществява постоянно.

Изпълнители:

 

-          Служител на организацията с юридическо образование;