„Значението на малките добрини в живота”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТ  ЦСРИ  И  РСО СОФИЯ 

На 21 ноември 2012 г. (сряда) в 13.00 часа в учебната зала на „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания” ще се състои беседа на тема „Значението на малките добрини в живота”.

Водещ ще бъде Десислава  Михайлова, психолог в  Центъра.

Поканени са всички потребители на ЦСРИ София, проявяващи интерес към темата!

             За повече информация: 

тел: 02/ 80 33 549

е-mail: rehcentre@abv.bg