ЕС разреши да взимаме електронни книги от библиотеките

Европейският съюз постанови, че електронните книги вече могат да бъдат взимани „за вкъщи“ от заемната служба в библиотеките, точно като техните физически версии.

Европейската комисия приравни напълно електронните книги към хартиените. С отпадане на ограниченията, читателите ще могат да взимат е-книги за временно ползване. Е-копията на книгите ще се ползват само от един абонат в даден момент. Когато срокът изтече, е-книгата става недостъпна за текущия читател и може да се ползва от друг.

Книгите в електронен формат имат определени предимства спрямо хартиените. Така например, те са значително по-евтини за тиражиране и разпространение, като освен това не заемат място на полиците и не се износват.

Европейската комисия одобри през 2014 г. ползването на книги в електронен формат в библиотеките. Досега обаче те можеха да се четат само на специални терминали в самите библиотеки, което отнемаше предимствата им по отношение на мобилност и достъпност.

Източник:
http://www.monitor.bg/