Незрящите за пръв път ще гласуват без помощ от придружител

 

 

 

  Над 39 хил. незрящи имат право на глас на предстоящите избори за президент в Узбекистан на 4 декември. Тези дни  представители на Обществото на слепите провеждат сред тях разяснителна работа за използване бюлетините с релефно-точково писмо.

 

 

 

  „И преди незрящите са участвали в избори. В моя случай нещата протекоха така: отидох в избирателния участък заедно със сина си. Той ми прочиташе кандидатите, аз правех своя избор и синът ми удостоверяваше това с отметка в бюлетината. Сега имаме възможност да осъществяваме това право самостоятелно.“   Съобщи за УЗА председателя на обществото на слепите Абдукаюм Абдунабиев.

 

  „Бюлетините с брайлов шрифт са практическо въплъщение на това, че политическия процес протича в съответствие с принципите на откритост, справедливост, гласност и прозрачност, чрез създаване необходимите условия за всички граждани да изразят волята си“

 

  Узбекистан стана първата страна от ОБщността на независимите държави осигурил такава възможност. Заедно с брайловите бюлетини са изготвени и различни брошури. По данни на Централната избирателна комисия бюлетините ще се отпечатат на узбекски и руски език. Бюлетините се печатат в печатницата на Обществото на слепите на офсетова хартия, изработена от фабриката за хартия в Ташкент.

 

  Бюлетините на релефно-точково писмо  съдържат фамилиите на кандидатите за президент, разделени от празни квадратчета.

 

 

 

 

 

Превод и редакция:

 

Александър Велков

 

Дата на публикация:19 ноември 2016 г.

 

Източник:

 

https://www.gazeta.uz/ru/2016/11/19/bulletins/