Десет години федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"

11.12.2006-11.12.2016 г.

 

Експозе

 

На 11 декември 2006 г. в централата на Съюза на слепите в България на

ул. "Найчо Цанов" №172 в София се случи това, което фактически беше

неизбежно - учреди се федерация "Спорт за хора със зрителни

увреждания". Инициативата беше на ССБ, като бяха поканени тогавашните

спортни клубове развиващи специализирани и адаптирани спортове за хора

с нарушено зрение.

 

След 1989 г., както много сфери от живота ни, така и спорта сред тази

прослойка изпадна в колапс, защото, когато има кризи най-напред се

прилагат рестрикции спрямо спорта и културата.

За щастие това вече е минало, но ние сме длъжни да си извадим

съответните поуки, за да не повтаряме вече допуснати грешки.

Последното десетилетие на XX век беше повече от динамично и несигурно,

така че спортът за незрящите стоеше на доста заден план. Провежданите

състезания и участия бяха спорадични, за последователност,

устойчивост, развитие и дума не можеше да става. В началото на

настоящото хилядолетие картината започна да се оформя в

по-благоприятни краски, новите условия бяха налице, започнаха да се

създават профилирани спортни клубове за хора със зрителни увреждания.

Но някой трябваше да ги обедини и да им спомогне, да не пилеят

енергията си в различни посоки, а да я насочат в една цел -

консолидирането и устойчивото развитие на спорта сред хората със

зрителни увреждания. Затова съвсем резонно инициативата дойде от Съюза

на слепите в България - най-старата и голяма организация отстояваща

правата на тези, които имат зрителен дефицит.

На 16 май 2007 г. СГС узакони федерацията и я вписа в съдебния

регистър на организациите с нестопанска цел. Основната задача пред

федерацията категорично беше получаването на спортна лицензия. Това се

оказа далеч по-мъчна работа отколкото на теория изглеждаше. След

множество перипетии, на 28 март 2012 г. федерация "Спорт за хора със

зрителни увреждания" получи своята спортна лицензия. Тя имаше

двугодишен срок, който след изтичането му и след ново кандидатстване

се продължи с още 4 години. Трябва да се изкажат дълбоки благодарности

на министър Свилен Нейков и неговите заместници Иван Ценов и доц. д-р

Лазар Каменов, както и на целия екип на спортното министерство.

След учредителното събрание на 11 декември 2006 г., продължи със

съдействието на ССБ, изграждането на мрежата от спортни клубове в

цялата страна и така на 11 декември 2016 г. във федерацията членуват

29 спортни клуба, разположени в цялата страна.

След появата на федерацията най-масовата дейност - шахматът, започна

да има своите ежегодни държавни първенства. Голбалът също се развиваше

добре и редовно се провеждаха състезания. От 2012 г. в голбала се

възстановиха и държавните първенства при дамите. През 2008 г. бяха

закупени маси за канадска борба и се проведе обучение в този вид

спорт, който е много подходящ за незрящите. Проведоха се и няколко

държавни първенства. От 2009 г. спортната табла също намери своето

масово признание, а още от следващата година започнаха да се провеждат

държавните първенства. Спортният риболов също е осезателно застъпен,

редовно се осъществяват национални и големи регионални състезания,

като  за първи път през 2006 г. се провежда ДП.

От 2010 г. за първи път в България по инициатива на студентския клуб

"Витоша", започна развитието на два абсолютно нови спорта - шоудаун и

стрелба с лък за незрящи. От 2013 г. редовно се провеждат ДП по

шоудаун, а от 2014 по стрелба с лък и лека атлетика.

Гребането дава индикация за своето възраждане. През 2015 и 2016 г.

екипаж от незрящи гребци участваха в международната регата по р.

Дунав. Заниманията на езерото в Панчарево събират много любители на

този спорт. Тандемното колоездене и още няколко спортни активности

вероятно имат своите шансове за развитие, но бъдещето ще покаже.

В международен план може да се каже, че спортовете голбал и шахмат

имат своите значими участия, но за останалите спортове тепърва трябва

да се направи потребното, за да се излезе на международна сцена.

Голбалът след 16-годишна пауза, от 2007 г. редовно участва на

европейските първенства. Българският шахмат въпреки многобройните

предизвикателства през годините, успя да участва на шахматните

олимпиади, световните и европейски първенства. Един от най-големите

успехи за федерацията и за България е бронзовият медал от Световните

игри за незрящи през май 2015 г. в Сеул, извоюван от най-добрият ни

шахматист Расим Низам . Състезателите в канадската борба редовно

участват в европейски и световни първенства, като трябва да се

отбележи, че имат сериозни постижения, обстоятелство, което дава

основание да се заключи, че в този вид спорт има бъдеще.

Като утвърдили се ежегодно на българска територия състезания с широко

международно участие са безспорно Отвореният турнир за купата на

България по голбал, организиран от Спортен клуб за интеграция "Витоша"

и Балканиадата по шахмат, организирана съвместно от РСО София към ССБ

и ФСХЗУ.

За периода 2006-2016 г. български спортисти с нарушено зрение са се

съревновавали в над 10 олимпийски, европейски и световни първенства.

Имат участие в  повече от 30 турнира зад граница. Проведени са над 50

държавни първенства в различните видове спорт.

Вътрешно клубните и между клубните турнири в различните видове спорт

се провеждат с висок интензитет. Средно на година се провеждат над 100

състезания с регионален характер, в които участват общо над 1500

състезатели с нарушено зрение.

Туристическата дейност е една от основните за нашите спортни клубове.

Средно на година се провеждат около 50 туристически похода с над 1000

участници. Разбира се, има години, когато числото на излетите и

ангажираните в тях е значително по-голямо.

 

Зад всички прояви стоят освен желание и ентусиазъм, също и финансови

средства. За спортно-туристическа дейност спортните клубове,

федерацията и ССБ са осигурили и изразходвали за това десетилетие,

средногодишно близо по 100 000 лв. Разбира се, че през втората

петилетка, финансовите средства са повече, като необходима сума за

продължаване на настоящата линия са необходими около 200 000 лв. на

година. Но понеже стремежът е за развитие и най-вече излизане на

международната сцена, то бюджетът следва да бъде и по-голям.

 

Много от клубовете започнаха активно да си сътрудничат с общините,

което е един работещ модел за провеждане на държавни първенства и

национални турнири в различните видове спорт. Клубовете, които активно

работят и поемат отговорността съвместно с федерацията да провеждат ДП

са СК "Витоша" (многократно организирал ДП в различни видове спорт -

шоудаун, стрелба с лък, голбал), СК "Доростол 2011" (организирал 3 ДП

- лека атлетика и канадска борба), СК "Пауталия спорт 2005" (ДП по

стрелба с лък), СК "Плевен" (ДП по спортен риболов), СК "Феникс" (ДП

по спортен риболов), СК "Светлина" (ДП по спортен риболов), СК "Бялата

лястовица" (ДП по спортна табла).

 

Перспективите, които трябва да се преследват за напред от федерацията

не са малко, но сред тях се открояват 10, които следва да са водещи за

второто десетилетие:

 

1. Осигуряване на адекватен бюджет спрямо нуждите на спорта сред

хората със зрителни увреждания;

2. Привличане на ученици и младежи със зрителни увреждания за активна

тренировъчна и състезателна дейност в спортните клубове;

3. Привличане и обучение на спортни специалисти в различните видове спорт;

4. Осигуряване на нормални условия за тренировъчна и състезателна

дейност на националните състезатели;

5. Участие в международни състезания, включително европейски и

световни първенства в спортовете шахмат, шоудаун, стрелба с лък, лека

атлетика, голбал и др.;

6. Проучване на възможностите за въвеждане на нови спортове в България

- боулинг, футбол, стрелба с пушка и др.;

7. Проучване и осигуряване на домакинство на България в различни

видове спортни форуми - европейско първенство по шахмат през 2018 г. и

др.;

8. Активно участие на ФСХЗУ в организационния живот на IBSA и IBCA.

9. Активна работа с медиите с цел популяризиране дейността на

федерацията и спортните клубове;

10. Активна работа с ММС, ССБ, АХУ, общините, сродни организации,

бизнеса, доброволци и всички, които биха били полезни на каузата за

физическа активност, спорт и туризъм сред хората със зрителни

увреждания.

 

д-р Иван Янев

Дряново, 11 декември 2016 г.

 

Изтточник:

Национален осведомителен канал за спорт за хора с увреждания