Излязоха класиранията за асистентските програми на Столична община за 2017 г.

На 21.12.2016 г., на основание чл. 15 и чл.17, ал. 1, ал.2 и ал. 3 от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”, се събра комисия за извършване на класиране в низходящ ред на кандидатите за ползватели, съгласно подадените документи за услугите „Асистент за независимо

Резултатите от решенинията на комисията можете да намерите тук: 

http://dsd.sofia.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=574&Itemid=51