Какви, според Вас, биха били най-подходящите условия за Комуникационната група на ССБ за следващия период?

повече минути с минимално увеличение на интернета - 23.1%
повече интернет с минимално увеличение на минутите - 7.7%
увеличаване и на двете, без да се акцентира върху едното или другото - 53.8%
нямам мнение по въпроса - 15.4%

Общо гласували: 26