Обръщение към абонатите на Комуникационната група на ССБ

 

 

 

Бихме искали да се обърнем към абонатите на  Комуникационната група на ССБ, очакващи да получат  офертата за новия двегодишен договор. Поради забавяне, по независещи от нас причини, към момента можем да оповестяваме само вече известните два тарифни плана. От оператора ни уверяват, че по-дългия период на изготвяне на офертата се дължи на желанието им тя да е максимално прецизна. Макар и да не сме особено удовлетворени от  такова развитие, преди поредната кампания за преподписване нямаме никакви колебания по отношение на направения избор. Убедени сме, че взетото вече решение е най-доброто, гарантиращо стабилността и устойчивото разрастване на Групата през следващите 24 месеца.

 

  Не е тайна, че мотивите ни да се спрем на един или друг оператор не се свеждат само до механично сравняване на числа. По-долу изброяваме само част от тези мотиви:

 

 

 

  1. Напълно приемливи условия, предложени ни за периода 2017-2019 г.;

  2. Опрощаване на редица административни такси при сключването на договорите през 2015 г.;

  3. Постигнати отстъпки за разговори към стационарни телефони и при ползване на такива;

  4. Осигуряване на 50 телефона LG Wine smart, закупени от незрящи абонати;

  5. Замяна на евтини апарати, като цяло недостъпни за абонатите със зрителни проблеми, за допълнителни 150 минути при преподписването през 2015 г.;

  6. Съобразяване със специфичния формат на групата при прехвърлянето й от Теленор – индивидуални договори, разделяне на минутите и интернета, обособяване на офис в София със служители, запознати със особеностите на Групата и т. Н;

  7. Подписване на договорите на достъпни за незрящите места, извън офисите;

  8. Преминаване към M-tel на групите на работещите в системата на ССБ и НПК на слепите;

  9. В мнозинството от случаите: удовлетвореност от отношението на служителите в офисите към абонатите на Групата;

  10. Сравнително сложно прехвърляне на цялата група поради ред причини: броя абонати, типа договори, различни дати на подписване, обвързаност с лизинг.

 

 

 

  И макар никога да не сме си затваряли очите за проблемите(бавно прехвърляне на част от номерата от друг оператор, незапознатост с офертата в отделни офиси, случаи на забавяне възстановяването на погрешно начислени такси и т. Н.) смятаме че ползите и позитивите от факта, че Групата е администрирана от M-tel са доста повече от неудобствата и негативите.

 

  Неведнъж и два пъти сме провеждали дискусии с представители на абсолютно всички оператори относно качеството на обслужването и съобразяването му със специфичните за нас като клиенти с увреждания нужди. Дискутирали сме възможността за предварително инсталиране на Speech lab на телефоните, преференциални цени за достъпни устройства, намаления в таксите за телевизия и домашен интернет  и т.н. Предстои да  разберем каква част от поставените искания ще залегнат в офертата, която ще получим, надяваме се съвсем скоро.

 

  За нас Групата е нещо повече от това 2500 човека да говорят или сърфират на атрактивни цени през следващите две години. Тя е и инструмент, посредством който в дългосрочен план да се постигне чувствително  подобряване на услугите за хора със зрителни проблеми, предлагани от българските мобилни оператори. За жалост трябва да признаем, че като цялостна политика в това отношение напредваме бавно и все още сме далеч от европейските и световни образци.

 

  Важно е да подчертаем следното: всеки член на ССБ  има възможност да се възползва от условията в Комуникационната група. Или да не го направи, ако смята, че те не съответстват на личните му очаквания и интереси. Даваме си сметка, че не можем да задоволим желанията на абсолютно всички зрително затруднени. Целта ни е да сме максимално полезни на възможно най-голям  брой хора. Вариациите в числеността на Групата, нарастнала 5 пъти в сравнение с 2015 г,  е един от признаците , по които съдим, че поне в малка степен сме я постигнали.  Благодарим на всички наши членове и техни близки, които ще ни се доверят отново!

 

 

 

Екипът на РСО София