Раздел 5: Условията след края на договорите не се променят

Според раздел 5 от договорите на абонатите на Комуникационната група на ССБ условията след изтичането на двегодишния период не се променят, освен при изрично тяхно желание. По-долу прилагаме самия текст.

РСО София е отправила молба към M-tel за писменно  потвърждение на това положение. Вече е получено такова в устен вид.

Утре ще бъдат проведени допълнителни консултации с оператора, резултатите от които ще бъдат своевременно оповестени.

 

5. Влизане в сила, срок, отговорност

5.2 Срок на ползване

5.2.3 В случай че в рамките на последния месечен таксуващ период от Срока на ползване, Абонатът не уведоми писмено Оператора, че желае Договорът да бъде прекратен по отношение на Услугите с изтичане на този срок, или че желае да продължи ползването на Услугите за нов срок при определени условия, ползването на Услугите по Приложението продължава за неопределен срок при същите условия и може да бъде прекратено по всяко време с едномесечно писмено предизвестие от всяка страна без неустойки.