Дарител обещава финансиране на "Електронни очи" и за други градове

 

 

 

  Дарител, подпомагащ Съюза на слепите е обещал да подкрепи финансово и „Електронни очи” – българският софтуер за GPS навигация, адаптиран за незрящи хора. Приложението е в доста напреднала фаза на разработка. Дарителят, според добре осведомени източници, е споделил,  че ако лицензът бъде предоставен за ползване от ССБ той ще съдейства финансово за адаптирането му и за други градове за период от 2-3 години. Очаква се  в първата версия да бъдат заложени координати в гр. София.

 

  Лицето на проекта „Електронни очи” е д-р Иван Янев, председател на федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания”. В набирането на средства  активно се включи и журналистката от БНТ Мария Чернева. При разработката и тестването  бяха привлечени и все още участват компютърни специалисти с нарушено зрение.