Озвучаване на автобусите по линията 309

 

 

 

  В последно време наблюдаваме сериозно развитие по въпроса с озвучаването на един от най-използваните автобуси от незрящи в столицата, а именно № 309. Това е линията, по голямата част от маршрута на която включва бул. Европа, преминаващ в Сливница.Избягването на прекачвания в посока Центъра, движението по права линия по добре ремонтирания булевард и не чак толкова  големия брой пътници и др. Превръща този транспорт в добра алтернатива на подземната железница. Озвучаването е още един фактор, стимулиращ ползването му, не само от пътници със зрителни проблеми.

 

  част от колите, по наша проверка от вчера, все още звукът се чува твърде глухо и е необходимо заострено внимание, за да се разбере коя точно спирка следва.   Има и такива обаче, в които достигнатото качество на озвучаване е доста добро. При позициониране на автобуса на съотв. Спирка се чува кратък приятен сигнал, последван от съобщаване на името й. Малко след потеглянето записаният женски глас ни уведомява коя е следващата спирка.

 

  РСО София поддържа непрекъснат контакт със служителите, отговарящи за озвучаването в Столична община. Трудност при въвеждането на аудиосистемата са били модела на автобусите, които са били пригодени за gps система, различна от ползваната за градския транспорт в София.