Все още не са приключили преговорите за Комуникационната група

 

 

 

  Въпреки че разполагаме с оферта на M-telполучена в РСО София, все още преговорите за Комуникационната група на ССБ не са приключили. Офертата включва цени за мобилни услуги, телефони, мобилен интернет, кабелна телевизия и домашен интернет. Вече изпратихме становище до оператора и очакваме реакция във връзка с очертаните спорни детайли.

 

  Започнаха да пристигат и първите сметки на подписалите през февруари 2015 г. Както няколкократно подчертахме те остават непроменени, въпреки че двегодишните договори са изтекли.

 

  До нас достигна информация за предлагани тарифни планове на стойности, близки до обявените за Групата. Някои наши членове са подновили договорите си при предложените им условия. Изразихме недоволство пред M-tel за допускането на подобно положение. Отново призоваваме абонатите на Групата да изчакат разпространяването на официална оферта. Възможно е тя да се различава от предлаганите в момента тарифи. Няма как да гарантираме, че ще можем да съдействаме за коригиране на договорите, особено ако включват закупуване на устройства на лизинг.