28 препоръки към абонатите на Комуникационната група

28 препоръки към абонатите на Комуникационната група

Преди да вземете решение:

1.Запознайте се с офертата за Комуникационната група. Можете да я получите от клуба на ССБ във Вашия град, от отговарящия за Групата - по e-mail или да Ви бъде разяснена по телефона.

2.Обърнете се към Ваши близки, които да Ви помогнат да разберете всеки от интересуващите Ви детайли.

3.Свържете се с отговарящия за Групата за всичко останало, което не ви е ясно – къде и кога ще се преподписва, в кои офиси, какви документи трябва да се приложат и т. н.

4.Ако е необходимо, обърнете се към оператор, за да доуточните процедурата (напр. ако става дума за прехвърляне на номера)

При присъединяването към Групата в офис:

5.Проверете кой е най-удобният за Вас офис, където да подпишете договора

6.Ако е необходимо, свържете се с председателя на регионална/териториална организация във Вашия град, който ще Ви издаде служебна бележка, удостоверяваща, че сте член на организацията.

7.Ако сте нов член, направете копие от Вашето ТЕЛК решение.

8.Разпечатайте офертата и я покажете на служителя, когато посетите офиса.

9.Помолете за помощ Ваш близък, който да Ви придружи до офиса и да проследи дали всичко с присъединяването Ви е наред.

10.Когато посетите офиса кажете на служителя, че желаете да влезете в Групата на Съюза на слепите.

11.Убедете се, че в договора са записани именно условията, записани в офертата

12.След като получите сигнал от M-tel, че сте преминали на новите условия проверете на *88 дали това отговаря на истината.

При присъединяване след обаждане от call-център:

13.Изчакайте обаждане на служител на M-tel.

14.По време на обаждането задайте интересуващите Ви въпроси

15.Уговорете точен ден и час за получаване на договорите от куриер

16.Ако имате възможност, помолете свой близък да присъства при получаване на доставката. Нека той провери дали всичко с договора е наред. В началото на документа, в табличен Вид са описани ползваните минути и гигабайти интернет.

При проблемна ситуация:

17.Прочетете условията на договора

18.Обадете се на *88 или се възползвайте от другите възможности за получаване на информация и подаване на жалба до оператора.

19.Ако не сте удовлетворени от резултата посетете офис на M-tel и помолете служителя за съдействие. При всяка от стъпките по-горе и по-долу търсете помощ от Ваш близък, на който имате доверие и сте сигурни, че ще може да ви услужи по адекватен начин.

20.Носете със себе си папка с всички необходими документи.

21.Ако служителя няма информация или не е в състояние да Ви съдейства по друга причина, помолете го да изпрати запитване по вътрешен канал. Изисквайте обратно обаждане, в случай че има развитие по казуса.

22.Ако в рамките на няколко дни проблема не се разреши, свържете се с отговарящия за групата от страна на ССБ. 

23.В зависимост от сериозността на проблема, времето и възможностите, с които разполагате, подайте жалба към M-tel, Комисията за защита на потребителите, Комисията за регулиране на съобщенията. 

Закупуване на телефони:

24.Направете предварително проучване кой е най-подходящият телефон за Вас – консултация с познати, допитване до компютърни експерти, запознати с говорещ софтуер.

25.Ако ползвате говореща програма бъдете  особено предпазливи при избора и закупуване на телефон от офис. Служителите са там, за да Ви съдействат, но те не са компетентни в сферата на специализираните технологии за незрящи.

26.Потърсете подходящ специалист, който да инсталира говорещата програма и да направи другите настройки за достъпност.

27.Не забравяйте да калкулирате стойността на българския софтуер и други допълнителни такси около закупуването му (12-15 лв.)

Информация и съдействие:

28.Информация и съдействие, в рамките на възможното, за Комуникационната група можете да получите на тел: 0899010114, e-mail: inforsosofia@gmail.com, лице за контакт: Александър Велков.