M-tel: Прозвъняванията вече са започнали

  От M-telни съобщиха, че прозвъняванията към абонати на Групата вече са започнали. Поради големият брой абонати и стремежа да   бъде обърнато внимание на всеки от тях процесът отнема повече време от очакваното.

  Актуален списък  на офисите, в които може да се преподписва можете да намерите тук:

http://ssb-sofia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=166:%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5&catid=16&Itemid=108 

  В някои офиси, на досегашни абонати на Групата, които не са изчакали обаждане по телефона им е била поискана служебна бележка. В други преминаването им е минало съвсем безпроблемно.

  Абонати от 3 града  ни съобщиха, че са им били предложени планове на стойност 7.19 лв. Без ДДС. Препоръката ни е, в такива ситуации в никакъв случай да не се подписва договор. В момента изясняваме причината за появата на подобна стойност в системата. 

  Важно е да се знае, че след получаването на договорите по куриер имаме 14 дни за размисъл, в рамките на които можем да се откажем от услугите. Договорът влиза в сила именно след изтичането на този двуседмичен период.