M-tel: Проблемът с ДДС-то на ниския план ще бъде коригиран

 

Извиняват се за причиненото неудобство

 

 

 

  Днес в разговор с оторизиран служител на M-tel бе поет ангажимент от страна на оператора, че проблемът с ДДС-то на ниския план за Комуникационната група на ССБ ще бъде разрешен. От кол-центъра Вече са проведени обаждания към някои абонати, подписали договори, с цел да бъде направено това уточнение.