Конкурс за бързо и правилно четене и писане на брайл – 10 май 2017

На 10 май 2017 г., сряда, от 9:30 ч. на ул. Цар Симеон 110 ще се проведе конкурс за бързо и правилно писане и четене на брайл. Уменията на участниците ще се проверяват на 2 езика – български и английски. Традиционно участниците ще бъдат разделени на 2 групи – завършили училищата за незрящи и ограмотили се на по-късен етап.

За победителите са предвидени парични награди.

 

За допълнителна информация:

Тел: 02/8033540

E-mail: rso_sofia@abv.bg

 

Лице за контакт:

Рени Стоянова