Съобщение за предстоящи събрания на ТСО

 

 

 

                Уважаеми членове на РСО София към ССБ, уведомяваме ви, че изборните събрания за новосъздадените ТСО ще се проведат както следва:

 

 

 

ТСО „София – Юг”     14 юни 2017г. от 9,00 часа – Читалище „ Природа и наука”,

 

 

 

ТСО „София – Запад” – 17 юни 2017г. от 9,00 часа – ПП „Успех”,

 

 

 

ТСО „София – Север” – 22 юни 2017г. - Читалище „ Природа и наука”,

 

 

 

ТСО „София – Изток” – 26 юни 2017г. - Читалище „ Природа и наука”,

 

 

 

при дневен ред:

 

1. Избор на председател на ТСО.

 

2. Избор на управителен съвет на ТСО.

 

 

 

Всички членове на РСО София, членували до момента в ТСО „Люлин“, ТСО „Съединение“, ТСО „Младост“, ТСО „Надежда“ и ТСО „Възраждане“ ще бъдат уведомени чрез писма за преструктурирането и ще бъдат поканени за събранията от временно изпълняващите длъжността председатели на новосъздадените ТСО.