Заплащането на една такса предварително е обичайна практика за M-tel

 

 

 

При промяна на договора се прави преизчисление.

 

 

 

  Заплащането на една такса предварително за новите абонати на или подписващите нови договори към M-tel е обичайна практика.  Таксата се възстановява в края на договора. Ако абонат на Групата реши да не променя тарифния си план след изтичането на  контракта допълнителна такса не е дължима. В случай че промяната е в посока нагоре, напр. от 7.20 до 12 лв.  се извършва преизчисление и при първата такса от новия договор се калкулира разликата, в случая 4.80 лв.

 

  Препоръчваме на абонатите да подхождат внимателно към сметките си и при каквото и да било съмнение за нерегламентирано начислени такси да се информират на *88, в офис на оператора и ако е допуснат пропуск в техен ущърб да търсят правата си.