Устройство учи незрящите на Брайл без учител

През изминалите, около 200 години, брайловото писмо е от жизненоважно значение за хората с нарушено зрение и незрящите за връзка със заобикалящия ги свят. Изучаването на брайловата азбука е от основно значение, за слепите деца, помагайки им да достигнат ниво на грамотност конкурентно на своите зрящи връстници, но през последните 50 години употребата на брайловата азбука е намаляла застрашително, главно поради липсата на преподаватели. За да промени това, екип от лабораторията за иновации към Харвардския университет (HIL) е разработила нова система, която позволява всеки сам да се научи да използва брайловото писмо без необходимост от специално обучен учител.

 

Едно от предизвикателствата, пред които педагозите се сблъскват при преподаването на брайлово писмо на повече хора е, че процеса отнема много време. Недостига на преподаватели води до това, много незрящи да не може да получат достъп до образувание или то да бъде непостоянно, което е необходимо, за да бъдат брайлово грамотни. До сега не съществуваше система, която да преподава брайл без учител.

Екип от учители и технологични специалисти от HIL са се справили с този проблем, разработвайки устройство, наречено The Read Read. Това е първата система, която позволява на всеки да научи Брайл сам.

Устройството се състои от реагиращи при допир плочки с буква, всяка от които съдържа брайлова буква и при докосване задейства аудиофайл със звука на буквата. Когато няколко плочки се подредят една до друга, потребителят докосвайки брайловите букви, може да чуе думата.

Екипът наскоро завърши 12-седмично изпитание на устройството в Училището за незрящи „Перкинс” в САЩ, като отчита положителни резултати. Например, незрящ ученик с аутизъм, който преди това не можел да разбере езика на брайловото писмо, успял да научи буквите от А до J след само две 20-минутни сесии.

При големия брой на слепите ученици в САЩ, които понастоящем са неграмотни, това може да се окаже невероятно ценен инструмент. След първоначалните тестове, Кейт Крохан от училището „Перкинс” отбеляза, че The Read Read може да промени живота на децата, които са слепи в глобален мащаб.

Устройството работи на английски език, но екипът твърди, че в бъдеще ще може да се адаптира и за други езици. Цената ще е около $495

Източник:
http://www.monitor.bg