Българският национален отбор ще вземе участие в XV Олимпиада по шахмат

Българският национален отбор по шахмат ще вземе участие в15-ата
Олимпиада по шахмат за хора с нарушено зрение. Форумът ще се състои в
периода 18-29 юни в гр. Охрид, Македония. Организатор е македонската
спортна федерация за незрящи, а събитието е под шапката на IBCA
(международната федерация по брайлов шахмат). По време на олимпиадата
ще се състои конгрес на IBCA, на който се очакват промени в
ръководството на организацията. На конгреса България ще кандидатства
за домакинство на европейско първенство през 2018 г., когато София е
Европейска столица на спорта.

 

Източник:

Национален осведомителен канал за спорт за хора с увреждания