Олимпиада по шахмат Охрид 2017: Първи репортаж

Българската делегация пристигна на 18 юни в късния следобед.
Пътуването на българите мина почти безпроблемно. Още в София
възникнаха някои транспортни неудачи, които забавиха делегацията. Но
затрудненията в последствие се оказаха за радост по-скоро куриозни, а
не реални. Тук трябва да се отбележи находчивостта на българския
треньор инж. Димитър Илиев. Българите се настаниха в хотел "Белвю" на
брега на Охридското езеро. Хотелът е на добро ниво. Срещите и всички
събития ще се случват в хотел "Метропол", който е в съседство на
"Белвю". Участниците в олимпиадата са настанени общо в 3 хотела, които
са в близост един от друг. От българска гледна точка битовите условия
са подобаващи, включително храната. За съжаление по отношение на
интернета, не може да се каже същото.
Трябва да се отбележи изключителното гостоприемство на домакините,
които правят всичко по силите си, нещата да бъдат възможно най-добре.

Олимпиадата по шахмат бе открита на 18 юни вечерта. Присъстваха Людвик
Буйтелхов - председател на IBCA (международната асоциация по брайлов
шахмат), Стефан Хилтон - секретар на IBCA, Ангел Янев - зам.-кмет на
Охрид, Коце Димов - председател на македонската федерация на
незрящите, Жарко Селковски - председател на македонския съюз за слепи,
както и други официални лица, част от своите делегации. В крайна
сметка в събитието ще вземат участие 27 държави. На 19 юни сутринта се
състоя техническата конференция. В първия кръг, който също е на 19 юни
България излиза срещу Гърция. По принцип леки съперници няма, но все
пак българите следва да направят каквото е потребно и в крайна сметка
да се поздравят с победата.

Отборът ни за първия кръг е подреден по следния начин:
първа дъска - Расим Низам;
втора дъска - Александър Тодоров;
трета дъска - Петко Пътев;
четвърта дъска - Йордан Георгиев;
резерва Габриела Илиева;
треньор - инж. Димитър Илиев.

Преводач и придружител е Кеворк Кабзамалян, а делегацията се води от
председателя на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания".

 

Източник:

Национален осведомителен канал за спорт за хора с увреждания