Заплащаме ли уведомленията за изключване при неплатени фактури?

 

 

 

  Абонатите, забавили се със заплащането на месечната такса получават текстово съобщение, уведомяващо ги че телефонът им ще бъде спрян. Цената на това уведомление е 1.49 лв. В случай че се стигне до спиране, при незабавно заплащане, дължимата сума е 1.90 лв.

 

  При обаждане към *88, дори при ползване на гласовото меню абонатите на M-tel дължат 6 стотинки на оператора. При свързване със сътрудник се доплащат още 6, без значение от продължителността на разговора. Абонатите на Комуникационната група на план 7.20 ползват бизнес отстъпка, поради която заплащат единствено връзката със сътрудника.

 

  Столичната организация на ССБ полага усилия за решаването на проблема с допълнително начислените такси от 6 лв. На част от абонатите, подписали на тарифен план с такса 12.00 лв. Прехвърляйки се от план с такса 7.20. До момента нямаме коментар от оператора за причините за подобно начисляване и дали се правят усилия въпросът да се реши генерално, за цялата група. РСО София ще продължи с опитите за  предприемане на адекватни мерки по този казус. Препоръката ни към абонатите на Комуникационната група е да търсят правата си посредством запитвания и жалби чрез обаждане на *88 или в офисите на M-tel. Напомняме също, че при неудовлетвореност на предоставените услуги в Групата всеки може да се прехвърли на по-висок тарифен план или да прекрати договора, заплащайки предварително три месечни такси.