Проверяваме доходите си в интернет

Размерът на официално получените доходи вече може да се проверява в интернет. От вчера функционира новата електронна услуга на НАП - "Справка за изплатени доходи (различни от трудови) на физически лица". Тя е достъпна, както с ПИК, така и с електронен подпис. Новата услуга дава възможност на гражданите да проверяват дали за тях има подадени данни от предприятия и от самоосигуряващи се лица за изплащани доходи, различни от тези по трудов договор, като например хонорари. Е-услугата дава данни за вида и размера на изплатения доход, както и удържан данък. Така хората ще могат коректно да отразяват изплатените им доходи в годишната си данъчна декларация. Освен това хората ще може да проверяват дали фирмите коректно декларират пред НАП сумите, които са им изплатили. От НАП напомнят, че ако потребителите на услугата установят, че са допуснали грешка във вече подадената декларация за облагане на доходите от 2016 г., могат да я поправят. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация в срок до 30 септември 2017 г.