Държавно първенство по спортен риболов - Дряново 2017

 

Държавно първенство по спортен риболов 2017

 

 

 

В периода 11-14 юли 2017 г. в гр. Дряново се събраха риболовци от

 

цялата страна. Общият брой на въдичарите беше 60 от 20 спортни клуба

 

членуващи във федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания".

 

Събитието стана възможно благодарение на разработен от Спортен клуб за

 

лица с увреждания "Изгрев", Пловдив и финансиран от Агенция на хората

 

с увреждания проект. Основен вдъхновител и подкрепящ дейностите, беше

 

Стефан Данчев, директор на Националния център за рехабилитация на

 

слепи в гр. Пловдив.

 

Държавното първенство по спортен риболов се проведе на 12 юли на

 

водоемника в с. Ловнидол. Слуката не споходи така, както им се искаше

 

на всички, но все пак имаше и късметлии, което им позволи да си

 

разпределят наградите.

 

Бяха връчени 3 отборни награди определени по тегло на улова:

 

Първо място - СКХЗУ „Пауталия спорт 2005” гр. Кюстендил.

 

Второ място - СКИ „Пираните” гр. София.

 

Трето място - СКХУ „Раховец 2011” гр. Горна Оряховица.

 

Бяха връчени и 3 индивидуални награди:

 

- За първа уловена риба - Иван Боянов Кожухаров - СКХУ „Раховец 2011”

 

гр.Горна Оряховица.

 

- За най-голяма уловена риба - Александър Асенов Костов СКХЗУ

 

„Пауталия спорт” гр.Кюстендил.

 

- За най-много уловена риба като тегло - Александър Асенов Костов

 

СКХЗУ „Пауталия спорт” гр.Кюстендил.

 

 

 

На 13 юли се проведе Кръгла маса. Тя бе водена от  д-р Иван Янев –

 

Председател на Федерацията Спорт за хора със зрителни увреждания а

 

дискусиите и фокусирането на изказванията върху въвеждането на ключови

 

местни практики се осъществи от модератора Стоян Зайков.  Кръглата

 

маса протече по две тематични рамки:

 

Първа тематична рамка -  „Социална интеграция на хора със зрителни

 

увреждания чрез адаптирана физическа активност и спорт“.

 

 Втора тематична рамка – „Добри национални и европейски практики за

 

спорт за хората със зрителни увреждания и възможностите на местните

 

клубове“.

 

Участниците в кръглата маса дискутираха и обсъдиха ефективни мерки за

 

участие на хора със зрителни увреждания в спортни занимания,

 

подобряване качеството на живот, физическата и психическа

 

дееспособност, възможностите за личностна реализация за социална

 

интеграция, адаптация и пълноценна реализация в обществения живот.

 

Кръглата маса фокусира вниманието на местните клубове върху различните

 

и адаптивни към състоянието на всеки човек със зрително увреждане

 

форми на спортна дейност. Представиха се добри български и европейски

 

практики в спорта за хората със зрителни увреждания и се дискутира

 

върху възможностите за развитие на местните клубове.

 

 

 

Източник:

 

Национален осведомителен канал за спорт за хора с увреждания