Ще успеят ли телефоните тип „touch screen” да изместят напълно тези с бутони сред незрящите?

Да. Всеки може да свикне с touch screen, стига да има желание - 43.3%

Не. Винаги ще бъде по-добре да се работи с бутони - 6.7%

Ще има нужда и от едните и от другите модели, поради различния тип потребители - 50%

 

Общо гласували: 30