Уникален код за достъп до електронното ни медицинско досие получаваме безплатно от днес

Всеки, който посети районната здравноосигурителна каса, по какъвто и да е повод - заверка на рецептурни книжки, подаване на документи или получаване на протоколи за скъпоструващи лекарствени продукти, заплащани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и др., ще има от днес - 28 август, възможността да получи безплатно и своя Уникален код за достъп (УКД) до електронното си медицинско досие, съобщиха от Касата.

 

С това се поставя началото на кампания за засилване на обществения контрол върху изразходване на публичния ресурс, с който Националната здравноосигурителна каса закупува медицински услуги в полза на пациентите, съобщават от БТА.

С УКД всеки ще може да упражни правото си да провери дали отразените в личното му досие дейности действително са извършени. Ако констатира разминаване в данните, той може да подаде сигнал до районната или до Националната здравноосигурителна каса. Контролните органи на институцията ще извършат проверка, като информират и гражданина за резултатите от нея. При необходимост ще се коригира електронното здравно досие с действително извършените в полза на пациента дейности.

Националната здравноосигурителна каса ще предостави на всеки от 7 356 986 български граждани УКД, като апелира за осъществяването на активен контрол от страна на гражданите върху изразходване на средствата за здравеопазване.

Източник:
http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/84012-poluchavame-bezplatno-unikalen-kod-za-dostap-do-elektronnoto-ni-meditsinsko-dosie