Пресконференция в БТА - 13 октомври (петък) 2017 г. от 11:00 часа

Районна софийска организация при Съюза на слепите в България, Център

за социална рехабилитация и интеграция за хора със зрителни увреждания

в София и федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания", ще дадат

обща пресконференция в навечерието на международния ден на белия

бастун, който се отбелязва ежегодно на 15 октомври.

 

Тема: Състоянието на българските незрящи в контекста на усложнената

обстановка в сферата на хората с увреждания в България.

 

Акценти:

Къде сме ние, а къде са другите? Има ли стратегическо мислене на

управленско ниво по отношение на хората с увреждания или се преследват

единствено палиативни решения и рестрикции?

Защо от високо управленско ниво се изказват неистини, че един милион

хора с увреждания или, както ги наричат все още някои, инвалиди

получават пенсии, при положение, че числото е наполовина, което е

проверимо в сайта на НОИ?

Какво се преследва с готвената т. нар. реформа за експертиза на

работоспособността? И ако човек с увреждане следва да бъде оценяван за

своята работоспособност, то не трябва ли абсолютно всеки индивид,

независимо дали има увреждане или не, да подлежи на подобна оценка?

Дали е дискриминационно това, ще се произнесат компетентните органи,

но със сигурност е унизително.

 

Положителен пример е фактът, че Столична община със съдействието на

организации на и за хора с увреждания, разработи Стратегия за

достъпност за всички - 2018-2022 г. Посредством стратегията хората с

увреждания, възрастните хора, майките с детски колички, се надяват, че

най-после ще спре антидостъпността в българската столица и ще започне

процес по адекватно ремонтиране, строителство и транспортиране за

жителите и гостите на София. Дали стратегията ще бъде ефективна и

ефикасна, ще стане ясно още през следващата 2018 г. Надеждите са

свързани с това, че стратегията не е поредният мъртвороден документ, а

реален инструмент за излизане от хаоса на антидостъпността, царящ в

българската столица.

 

По време на пресконференцията, специалистите от Центъра за социална

рехабилитация и интеграция за хора със зрителни увреждания в София, ще

представят изложба, на която ще се демонстрират високотехнологични

решения, подпомагащи

на практика мобилността, работата и бита на незрящите хора.

 

На пресконференцията федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"

ще обяви резултатите от конкурса за есе на тема: "Моето отношение към

физическата активност и спорта".

 

Участници в пресконференцията:

Иван Бакърджиев, председател на контролния съвет на Районната

организация в  София при Съюза на слепите в България

Димитър Димитров, IT специалист от Център за социална рехабилитация и

интеграция за хора със зрителни увреждания

д-р Иван Янев, председател на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"

 

Пресконференцията ще се излъчва онлайн.