Първо издание на “Blind run”

Blind Run

На 18 ноември 2017 г. в столичния Южен парк се проведе "Blind run" -

бягане на 5-километрова дистанция от хора със зрителни увреждания,

включително и ученици от СУ за УНЗ "Луи Брайл" и хора, част от 5kmrun.

Имаше осигурени водачи за всички хора с нарушено зрение. Имаше и

такива, които, въпреки че нямат проблеми със зрението, поискаха да

пробягат разстоянието с непрозрачна маска на очите си, за да усетят

какво означава човек да няма зрение.

Сред участниците с нарушено зрение бяха лекоатлетите Александър

Цоканов, Ивайло Вътов, Светослав Георгиев, а стартът бе даден от

Радослав Златанов.

Това събитие беше първото, но със сигурност инициативата ще продължи и

всеки незрящ или с увредено зрение, може да посещава бяганията на

5kmrun, а организаторите поеха ангажимент, че винаги ще има водач за

всеки, пожелал да бяга.

 

Източник:
Национален осведомителен канал за спорт за хора с увреждания