„Музиката е светлина 2” представя творческите постижения на хората с увреждания

На 26 ноември предстои концерт на незрящи „Музиката е светлина 2”, посветен на

Международния ден на хората с увреждания, както и Национален музикален фестивал

„Петко Стайнов“. Неделният концерт ще се проведе в залата на Националното

музикално училище „Любомир Пипков“, от 11:30 часа. Националният музикален

фестивал „Петко Стайнов“ ще се проведе от 1-ви до 3-ти декември в град Казанлък,

в залата на Историческия музей от 17:00 часа.

Концертите са организирани от Фондация „Петко Груев Стайнов“, но са финансирани

по проект от Агенцията за хората с увреждания. Основната цел на Фондацията е да

позволи на хората със зрителни увреждания да разкрият творческите си постижения

в рамките на две значими културни прояви.

 

Ще бъде изпълнен и един интересен вокален аранжимент на ръченицата на из

“Тракийски танци“. Ще има и шест индивидуални  изпълнения на бивши и настоящи

носители на музикална стипендия „Петко Стайнов” за незрящи ученици и студенти,

сподели Стефан Стайнов - председател на управителния съвет на Фондация „Петко

Груев Стайнов“. И двете инициативи са с вход свободен.

 

Източник:
БНР