НАСГБ: Помощи

На 12.12.2012 г. (сряда) Софийската организация на НАСГБ ще раздава помощи в клуба на ул. „Цар Симеон” 110.