ФСХЗУ вече има своя електронна страница - www.vipsport.bg

Работата по изграждане на сайта беше дълга, но и много интересна.

Поздравления и огромни благодарности за всички, които се включиха, за

да се появи това място в интернет, в което може да се открие актуална

информация за спорта сред хората със зрителни увреждания в България.

Изработването и цялостната визия на сайта е дарение, което получи

Федерацията.

 

Сайтът на Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания” (ФСХЗУ) е

проектиран и разработен съобразно нуждите на хора със зрителни

увреждания, като са прилагани международните директиви на W3C (World

Wide Web Consortium) и са използвани най-добрите практики в областта

на достъпността на уебсайтове.

Минималистичният графичен дизайн на визията на сайта е съобразен с

потенциалните посетители на сайта и съпоставим на съвременните

тенденции в уебдизайна.

Структурата на сайта е изградена на базата на основните дейности на федерацията.

Потребителският интерфейс (UI) има за цел да предостави в общодостъпен

вид актуална информация, отразяваща дейността на ФСХЗУ. Най-важната

задача е сайтът да бъде безпрепятствено достъпен за всички хора с

увреждания.

В процеса на изграждане на сайта е използван и потребителския опит

(UX) – процес, включващ аспекти като: съдържание, информационна

архитектура, дизайн на взаимодействие, търсения на потребителите,

използваемост, функционалност, разбираемост, информационна

архитектура.

Изграждането на сайт от такъв тип е задължителен елемент от

институционалната идентичност на всяка организация с идеална цел

(каквато е и ФСХЗУ) и е важна стъпка към утвърждаването и развитието

на федерацията.

Сайтът е тестван за достъпност както с помощта на софтуерни

инструменти, така и от хора, имащи специални нужди за достъп в

интернет. Екипът, участвал в тестването на сайта, са доброволци не

само със зрителни увреждания.

 

Източник:
Национален осведомителен канал за спорт за хора с увреждания