Без субсидии за хора с увреждания, ако имат фирма

Отпускат до 20 хиляди лева на

кандидат за започване на собствен бизнес

 

Хора с увреждания, които имат фирма и трудови доходи, няма да могат да получават

субсидия за започване на самостоятелен бизнес. Това предвиждат промени в

Методика за финансиране на хора с увреждания за започване и развитие на

самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност,

които са пуснати за обществено обсъждане. С тях държавата затяга критериите за

отпускане на средства, заради засиления интерес към програмата, обяснява

социалният министър Бисер Петков, който е вносител на предложенията.

 

 

Запазва се максималният размер на финансирането – до 20 000 лв. Ако кандидатът е

на трудов договор, след класиране за финансиране, е необходимо да декларира, че

ще извършва дейност единствено във връзка с изпълнение на проекта, предвиждат

още промените. За да се избегне субсидирането на едни и същи лица, такива, които

вече са получили средства по програмата, няма да могат да участват отново.

Отпада възможността със субсидията да се закупуват сгради или част от тях, както

и активи за оборудване на други работни места, освен това на лицето с увреждане.

 

Спечелилият финансиране кандидат първо ще трябва да учреди предприятие, като

първоначалните разходи са за негова сметка. След това похарчената сума ще му се

възстановява при сключване на договор с Агенцията за хората с увреждания.

 

Не се допуска едноличният собственик с трайни увреждания да прехвърля

управлението на своето предприятие на друго лице, включително на роднини, през

първите три години от започването на бизнеса, предвиждат новите правила. При

стартиране на дейностите по проекта кандидатът задължително ще трябва да докаже,

че има подходящите умения, квалификация и опит за реализиране на начинанието.

Като доказателство ще трябва да приложи дипломи, сертификати и др.

 

Източник:
https://trud.bg/