68 млн. лв. са предвидени за подкрепа на хора с увреждания и възрастни

Гарантиране правата на хората с увреждания е един от основните приоритети на правителството и на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова по време на церемония по награждаване "Да оценим опита на хората с деменция", инициирана от европейски фондации.

 

Изключително важно е да се развиват услуги за дългосрочна грижа, които да подкрепят възрастните хора и хората с увреждания да живеят в домашна среда и същевременно да са самостоятелни, заяви зам.-министърът. Това са основните акценти в Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Според Плана за изпълнение на Националната стратегия е предвидено изграждането на 100 нови социални услуги за над 2000 потребители, от които 6 дневни центрове за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства, 16 дневни центрове за лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, 10 центрове за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с умствена изостаналост, 68 центрове за грижа за хора с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа.

Димитрова припомни, че Българското председателство се стреми към постигане на значителен напредък по Европейския акт за достъпност и по осигуряването на равни права за лицата с увреждания.

През 2018 г. със средства от държавния бюджет общините ще продължат предоставянето на социалните услуги в домашна среда на услугите "личен асистент", "социален асистент" и "домашен помощник". Ресурсът е в размер на68 млн.лв., като с него ще бъде осигурена подкрепа на над 26 000 лица с увреждания и възрастни хора, в това число и хора с различни форми на деменция, уточни Росица Димитрова.

 

От 2019 г. е предвидено посочените услуги да се предоставят изцяло със средства от държавния бюджет като делегирани от държавата дейности, допълни тя.

Източник:
https://news.bg/politics/68-mln-lv-sa-predvideni-za-podkrepa-na-hora-s-uvrezhdaniya-i-vazrastni.html