Парламентът заличи думата "инвалид" от законите

Парламентът замени думата "инвалид" с "лице с увреждания" в цялото законодателство. Това стана факт след приети на второ четене днес поправки в закона за държавните такси, с които се изменят още осем закона. В останалите нормативни актове се използва "лица с увреждания".

"Тази промяна няма да разреши трудностите, пред които са изправени хората с увреждания в България, но това е стъпка към социалното им приобщаване и реализацията им като пълноправни граждани", обясняват в мотивите си вносителите на законопроекта Михаил Христов и Крум Зарков от "БСП за България".

 

В оценката за въздействието на промяната се посочва, че заличаването на определението "инвалид" от българското законодателство ще допринесе за преодоляване на стереотипното мислене за хора с увреждания като за хора "неспособни, невалидни и негодни".

Пред "Дневник" Крум Зарков обясни, че целта на поправките е първо да се уеднакви терминологията в законодателството, т.е. да се използва само "лица с увреждания"; и второ - да се направи стъпка за премахване на стереотипа, че тези хора са "неспособни или негодни".

Един от законите, които се променят, е за железопътния транспорт. Става въпрос за текстове, които регламентират компенсирането на безплатни пътувания на редица лица, в т.ч. и хора с увреждания (досега "инвалиди" - бел. авт.). Според информация на сайта на БДЖ "инвалидите със или над 71% намалена работоспособност" имат право на две безплатни пътувания на година.

Промените засягат и приложение в закона за движение по пътищата, в който се описва видът на картите за паркиране на хора с тежки увреждания. На тях има бял знак с човек в инвалидна количка, който досега се е наричал "знак за инвалид", а вече ще се нарича "знак за лице с увреждания".

Думата "инвалиди" се заменя с "лица с увреждания" и в разясненията за изграждането на градска среда, която да се ползва от тях, в закона за устройство на територията и застрояването на Столичната община.

Думата "инвалид" се премахва и от правилата за облекчено приемане в университети на лица с увреждания, разписани в закона за висшето образование. Думата отпада и от закона за здравното осигуряване, закона за защита на животните, закона за лова и опазване на дивеча и закона за ветеринарномедицинската дейност.

Източник:
https://www.dnevnik.bg/politika/2018/02/08/3126218_parlamentut_zalichi_dumata_invalid_ot_zakonite/