Започва мащабна проверка за достъпността на сградите за хора с увреждания

Предстои мащабна национална проверка на сградите за достъп на хората с
увреждания. Все още голяма част от обществените сгради имат проблеми с
достъпната архитектурна среда, коментира председателят на Комисията за 
защита от
дискриминация Ана Джумалиева пред във вторник пред БНР.

"Нашата идея е да покажем не само местата или сградите, в които има 
недостъпна
архитектурна среда, а да покажем и добрите модели в България и искаме 
кампанията
да има позитивен отзвук".

Джумалиева предлага да се помисли за обособяването на специален фонд, 
който да
финансира изграждането на достъпна среда в държавните и общински институции.

"Изграждането на достъпна архитектурна среда е обикновено процес, 
свързан със
сериозни финансови средства. Когато говорим например за държавна 
институция е
много по трудно и сме имали случаи, в които ръководител на институцията има
желание да изгради подобна среда, но това е свързано със специални 
средства,
които трябва да бъдат предвидени в бюджета“, заяви тя.
“Може би държавата и институциите трябва да помислят, дали след като е 
толкова
трудно, след като е свързано с такива финансови средства и затруднения
осигуряването на достъпна среда, дали не е добре да се помисли за някакъв
специален фонд, който да бъде създаден, от който фонд да могат спокойно 
да бъдат
финансирани институциите и сградите с подобни средства“, коментира 
Джумалиева.

При констатиран проблем КЗД има правомощията да налага глоби.

AdPlatformZone = { id: "e9ca22318", format: "500x0" };

"Те могат да стигнат от 100 лева до 20 хиляди лева при повторно 
нарушение, в
случай че трети път констатираме, че даденото нарушение не е поправено, 
или пък
не е осигурена достъпна архитектурна среда", посочи тя.

"Снимките са най-лесният начин да се докаже недостъпност на средата. 
Допреди
няколко години жалбите и сигналите за недостъпна архитектурна среда са били
повече", обобщи доц. Джумалиева.


Източник:
"Медиапул"