„Не на реформи, отнемащи права“, обявиха от Съюза на слепите

Съюзът на слепите в Габрово подкрепя националния протест на хората с увреждания, насрочен за 11 април на площад „Независимост“ в София. Това съобщи днес председателят на Съюза на слепите в България и член на организационния щаб на Националния митинг – протест Васил Долапчиев.

 

„Не на реформи, отнемащи права“, обявиха от организацията, чиито членове са „против провежданата политика на реформи в областта на медицинската експертиза и оценката на работоспособността, които ще доведат до отнемане на права и доходи".

Национално представителните организации на и за хора с увреждания искат равнопоставен диалог и мерки за ограничаване на корупционните практики, увеличаване на контрола и справедливо разпределение на наличният публичен финансов ресурс чрез достъпно и качествено здравеопазване.

Премахването на бариерите в архитектурната и транспортна среда, адекватно образование и професионално обучение, европейска политика за трудова заетост, подобряване качеството на социалните услуги и контрол при предоставяне на медицински изделия и ПТС, са сред останалите техни искания.

Председателят на Съюза на слепите в България и член на организационния щаб на Националния митинг – протест Васил Долапчиев запозна присъстващите на срещата с протестната нота, която по-късно през деня е връчена на областния управител Невена Петкова.

Източник:
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/ne-na-reformi-otnemashti-prava-obiaviha-ot-syiuza-na-slepite-2085801