200 000 души с ТЕЛК решения са готови да започнат работа

Около 200 000 души с ТЕЛК решения имат готовност да започнат работа на места предназначени за трудоустроени лица, заявиха в петък от Българската стопанска камара. Ако допреди 22 години в специализираните предприятия са работили към 20 000 души, тo сега броят им е само 2 500. 

 

От камарата считат проблема със заетостта сред хората с увреждания за много сериозен и затова предлагат предприятия сключващи договори с такива на хора с увреждания в зависимост от обмена на техните доставки да им се признава като трудова заетост. Подобно предложение може да допълни клаузите в Кодекса на труда регламентиращи какъв процент от хора с увреждания в зависимост от броя на персонала трябва да назначава всяко едно предприятие. С увеличаването на продажбите на тези предприятия ще се постигне и увеличаване на заетостта на хората с увреждания.

Поради невъзможността да се класират на трудовия пазар все повече българи се ориентират към добиването на право за получаване на инвалидни пенсии. Известен факт е какъв е броят на инвалидните пенсии у нас както и случаите на корупция в системата на ТЕЛК-овете. БСК има много предложения за засилване на контролните функции на НОИ. В момента има около 350 000 400 000 инвалидни пенсии.

В Холандия например има специална институция контролираща и установяваща превенции в областта на корупцията в социалните услуги, която има същите функции и права както нашия ДАНС, а в други страни например има специализирана трудова полиция, допълниха от камарата.

От Мартин Иванов