Списък на светофарите със звукова сигнализация на територията на гр. София

Предлагаме на Вашето внимание, любезно предоставеният ни от Столична община и актуален към днешна дата списък на светофарите със звукова сигнализация на територията на гр. София.

СПИСЪК НА СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ С ПОСТАВЕНА ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗА ПЕШЕХОДЦИ

 

1.      Бул. "М. Луиза" - ул. "Козлодуй" 4 бр. /пресичане на бул. "М. Луиза" - спирката откъм хотела/

2.      Бул. "М. Луиза" - ул. "Екз. Йосиф" 4 бр. /пресичане на бул."М. Луиза“/

3.      Бул. "Витоша" - ул. "Солунска" 4 бр. /пресичане на бул. "Витоша"/

4.      Бул. "Хр. Ботев" - ул. "Ц. Симеон" 4 бр. /пресичане на "Хр. Ботев"/

5.      Бул. "Хр. Ботев" - ул. "Пиротска" 4 бр

6.      Бул. "Хр. Ботев" - бул. "Стамболийски" 4 бр. /пресичане на бул. "Стамболийски"/

7.      Ул. "Г. С. Раковски" - ул. "Гр.Игнатиев" 2 бр. /пресичане на бул. "Хр. Ботев"/

8.      Бул. "Дондуков" – бул. "Раковски" 4 бр. /пресичане на бул. "Дондуков" от двете страни/

9.      Бул. "М.Луиза" - бул. "Сливница" 4 бр. /Лъвов мост пресичане на "М.Луиза"/

10.   Бул. "Хр. Ботев" - бул."Сливница" 4 бр. /пресичане на бул. "Хр. Ботев"/

11.   Бул. "Сливница" - бул."В. Левски" 3 бр. /пресичане на бул. "В. Левски"/

12.   Бул. "В. Левски" - ул. "Дондуков" 2 бр. /пресичане на бул. "Дондуков" откъм моста "Чавдар"/

13.   Бул. "П. Ефтимий" - "Левски" 2 бр. /пресичане на "Левски" откъм центъра/

14.   "Левски" - "Оборище" 2 бр. /пресичане на "Левски" откъм Худ. академия/

15.   "П. Славейков" - "Прага" 2 бр. /пресичане на "Прага"/

16.   Ул."П.Евтимий" - бул."Витоша" 2 бр. /пресичане на "Витоша" откъм центъра/

17.   "П. Ефтимий" - "Фр. Нансен" - "Раковси" 2 бр. /пресичане на "П. Ефтимий" както и пресичане на "Раковски" пред френската гимназия/

18.   "Стамболийски" - "Опълченска" 2 бр. /пресичане на "Опълченска" откъм Руски паметник/

19.   "Стамболийски" - "Одрин" - "Ив. Иванов" 6 бр. /пресичане на "И. Иванов" и "Одрин" откъм "Т. Алекс."/

20.   Бул. "К. Величков" - бул."Т. Александров" 4 бр. /пресичане на бул. "К. Величков" от двете страни/

21.   Бул. "К. Величков" - бул."Стамболийски" 4 бр. /пресичане на бул. "К. Величков" откъм "Т. Александров"/

22.   "Стамболийски" - X-та поликлиника 4 бр. /пресичане на "Стамболийски"/

23.   Бул. "Мадрид" - Бул. "Евл. Георгиев" 3 бр. /пресичане на "Мадрид" откъм спирката на трамваите/

24.   Хотел "Хемус" 2 бр. /пресичане на "Черни връх" откъм центъра/

25.   „Евлогий Георгиев“ 4 бр. /пресичане откъм театър София/

26.   Бул. "Цар Борис III" - ул. "П. Славейков" 2 бр. /пресичане на ул. "П. Славейков" от бензиностанцията посока "Пирогов"/

27.   Бул. "Цар Борис III" - ул. "Софийски герой" 5 бр. /пресичане на "Ц. БорисIII" от страната на х-л "Славия"/

28.   Бул. "Г. Делчев" - бул. "Житница" 4 бр. /Кр. село при пресичане на "Г. Делчев" откъм пазара/ накъсан сигнал//

29.   Бул. "Цар Борис III" - бул. "Братя Бъкстон" 4 бр. /пресичане на бул. "Ц. Борис III"/

30.   Бул. "Ц. Борис III" - "Овча купел" 4 бр. /пресичане на бул. "Цар Борис III" до спирката на трамвая, посока "Княжево"/

31.   Бул. "Ц. Борис III" - "Н. Петков"

32.   "Урвич" - "Д. Несторов" 4 бр.

33.   Ул. "Г. Софийски" - ул. "Иречек" 2 бр. /пресичане на ул. "Г. Софийски"/

34.   Бул. "Ломско шосе" - 61-во у-ще 2 бр.

35.   Бул. "Сливница" - "Оряхово" 2 бр.

36.   Бул. "Сливница" - ул. "Кукуш" 4 бр. /пресичане на ул. "Кукуш"/

37.   Бул. "Сливница" - "Орион" 4 бр.

38.   Бул. "Сливница" - "Шабан" 2 бр.

39.   Бул. "Сливница" - "Ветрен" 2 бр.

40.   Бул. "Сливница" - "Успех" 2 бр.

41.   "З. Стоянов" - "Добринова скала" - последна спирка на трамвай №6 и автобус №76 /пресичане на "Добринова скала"/

42.   "Захари Стоянов" - "П. Владигеров" 2 бр. /пресичане на "З. Стоянов" при тролеите успоредно на трамвай №8/

43.   "Пиротски" - "П. Владигеров" 4 бр. /пресичане на "П. Владигеров" от страната на пощата/

44.   Бул. "Пиротски" - "Вардар" 2 бр. /към горичката на III-та градска б-ца/

45.   Бул. "Т. Александров" - "Хр. Ботев" 3 бр. /пресичане на бул. "Т. Александров", успоредна на "Хр. Ботев" откъм центъра/

46.   "Възкресение" - "Освобождение" 4 бр.

47.   Бул. "Кл. Охридски" - "8-ми декември" 2 бр. /пресичане на "8-ми декември"/

48.   "Н. Габровски" -"Г. М. Димитров" 2 бр. /пресичане на "Габровски" откъм Дианабад/

49.   "Дружба" ул. 5003 ОДЗ №30 /спирка Родео/ 2 бр.

50.   "8-ми декември" - "Ст. Младенов" 2 бр. /пресичане на "8-ми декември" откъм икономическия и-т/

51.   Бул. "Ломско шосе" - "Бели дунав" 2 бр. /пресичане на "Б. дунав" от страната на у-щето за слепи/

52.   "Бели Дунав" - "Царевец" кв. "Надежда" -3-та част 4 бр. /пресичане на "Б. Дунав"/

53.   "Драган Цанков" - "Фр. Ж. Кюри" 4 бр. /пресичане на "Др. Цанков"/

54.   "Драган Цанков" - "Акад. М.Попов" 4 бр. /пресичане на "Др. Цанков"/

55.   "Гео Милев" - "Слатинска" 4 бр.

56.   "Жеков" - "Търговска" 2 бр.

57.   Бул. "Христо Силянов" - ул."Възрожденска" 2 бр./пресичане към 8-ма ДКЦ/

58.   Бул. "Драган Цанков" - ул. "Васил Калчев" 4 бр. /(КАТ) пресичане на „Д. Цанков“/

59.   Ул. "Свето Преображение" - при 81-во СОУ 2 бр.

60.   Бул. "Ал. Малинов" - при МЦ "Св. Пантелеймон" 2 бр.

61.   Бул. "Андрей Сахаров" - улицата пред бл. 732

62.   Бул. "Ал. Малинов" - ул. "Проф. Ал. Балан" 4 бр.

63.   Ул. "Ф. Аврамов" - ул. "Свето Преображение" 2 бр.

64.   Бул. "Ал. Малинов" - ул. "Ф. Аврамов" 4 бр. /Деница/4

65.   Ул. "Ф. Аврамов" - ул. "Бъднина" 4 бр. /магазин "Кауфланд"/