Електронна система ще улеснява клиентите на НОИ в София

Електронна система за управление на административното обслужване вече функционира в териториалното поделение на НОИ в София. Тя обхваща всички приемни и чувствително ще подобри организацията на обслужването.

 

Системата включва устройство за продажба на билети, което указва предлаганите услуги и реда за прием. От него клиентът получава номер и описание на избраната услуга – отпускане на нова пенсия или промяна на вече отпусната, временна нетрудоспособност, преценка на правото за обезщетение за безработица, майчинство и др.

Към системата е монтирано светлинно табло с гласови функции, което насочва клиентите към гишето, на което ще бъдат обслужени според своя предварителен избор.

Електронната системата отчита моментната натовареност на служителите. Така ще се намали времето за чакане и ще се избегнат характерните за всяка опашка конфликтни ситуации.

Нововъведението ще има ефект и върху оптимизирането на работните процеси чрез равномерното разпределение на дейностите по приема и обработването на документи между работещите в приемните. 

Източник:
https://offnews.bg/obshtestvo/elektronna-sistema-shte-ulesniava-klientite-na-noi-v-sofia-679563.html