Регионалната библиотека във Варна въвежда електронни читателски карти

Регионалната библиотека “Пенчо Славейков” във Варна въведе първите в страната електронни читателски карти. Системата заработи първо в отдела за детска и юношеска литература, а след това и в централната заемна на библиотеката. Приложението е разработено за всякакви мобилни устройства.

 

Всеки регистриран клиент на варненската библиотека вече може да получи и електронен вариант на читателската си карта. Тя е безплатна и може да замени или да се ползва успоредно с обикновената пластика.

Радка Калчева, директор на РБ “Пенчо Славейков” - Варна: Идеята е, че библиотеката трябва да отговори на съвременните изисквания и всеки един, който разполага със смартфон или някакво друго мобилно устройство, може да ползва услугите ни с тази електронна карта.

Варненската регионална библиотека е сред културните институти, най-бързо и последователно въвеждащи новите технологии в работата си, повече от 90% от фонда й е дигитализиран. Читателските картони отдавна са електронни, а и процедурата за заемане на книги за дома е изцяло автоматизирана. Плановете на екипа са електронните услуги да се разширят и скоро да има възможност поръчването на книги, библиографски справки и проверки да става по електронен път.

Източник:
http://news.bnt.bg/bg/a/regionalnata-biblioteka-vv-varna-prva-v-stranata-vvezhda-elektronni-chitatelski