Сигнал за наличие на картинен код в сайта на Център за градска мобилност

     Днес РСО София, по инициатива на наш член, подаде сигнал до Центъра за градска мобилност относно недостъпността на секцията „Виртуални табла” в сайта http://www.sofiatraffic.bg. От известно време желаещите да се ориентират за движението на градския транспорт незрящи потребители се сблъскват с код в картинка. Надяваме се на своевременната реакция на ЦГМ за отстраняване на това виртуално неудобство, но с реално отражение върху придвижването на по-мобилните столичани със зрителни увреждания.