Бургас: Общината въвежда експериментална услуга, насочена към хората с увреждания и техните семейства

С цел подобряване обслужването на граждани и намаляване на времето за отговор от институция, Община Бургас стартира експериментална услуга в Центъра за административно обслужване (ЦАО). Тя е насочена към хората с увреждания и техните семейства. Услугата представлява консултиране и насочване на потребителите към точните служители и институции, където да бъдат обслужени и да получат точно това, което търсят. Това съобщиха от пресцентъра на Общината.

Целите, които се очаква да бъдат постигнати с новата възможност са намаляване на ненужното обикаляне по институциите, намаляване на времето, което всеки губи в своето ежедневие при взаимодействието си с администрацията, повишаване на доверието на гражданите към предоставящите административни услуги. Самата идея за подобна възможност се обсъжда повече от година и сега е най-подходящото време за стартиране на дейността. Опитът на екипа на Община Бургас показва, че хората с увреждания или техните представители пред институциите често нямат необходимите знания или информация при търсенето на дадено решение за възникнал проблем. Примери за това са търсенето на работа или включването в социална услуга в общността, които се предоставят съответно от Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане. В случая, ако гражданин потърси подобна услуга в ЦАО, освен че ще бъде насочен към правилната институция, той ще получи и информация как да стигне тами какви документи е необходимо да приготви, за да се спести ненужно посещение.

Самата дейност ще се осъществява в ЦАО всяка сряда и петък между 12:30 и 13:15 часа. Времето не е избрано случайно, тъй като най-често гражданите търсят съдействие от институциите по време на своята обедна почивка. Услугата ще се предоставя експериментално в рамките на месец, след което ще бъде изготвен доклад за изпълнените дейности. На базата на него ще бъде взето решение за дългосрочното й функциониране.

Източник:
Агенция "Фокус"