Излезе класирането за асистентските програми

Списъкът с одобрени и чакащи бе публикуван днес на уеб страницата на Дирекция”Социални дейности” към Столична община. Прагът за влизане в програмата „Асистент за независимо детство” от 01.01.2013г. е 79 т., а за „Асистент за независим и активен живот” - 57 т.

Списъците са във формат „doc” – известно подобрение, що се отнася до достъпността, спрямо миналата година.

Връзка към страницата на ДСД към СО, ОТКЪДЕТО МОГАТ ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ ФАЙЛОВЕТЕ Е:

http://dsd.sofia.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=197&Itemid=51