Нов закон предвижда регламентирано право на лична помощ за хората с увреждания

Работна група ще изготви изцяло нов проект на Закон за хората с увреждания. Това решиха по време на среща днес министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, председателят на парламентарната комисия по здравеопазване Даниела Дариткова, заместник-председателят на парламентарната комисия по труда и социалната политика Светлана Ангелова, представители на национално представителните организации на и за хората с увреждания и родители на деца с увреждания.

 

Основната цел е новият закон да бъде синхронизиран с Конвенцията за правата на хората с увреждания, която беше ратифицирана от Народното събрание през 2012 г. В законопроекта ще бъде регламентирано правото на лична помощ за хората, които имат нужда от такава в ежедневните си дейности. Личната помощ ще бъде отпускана на база на социалната оценка на индивидуалните потребности, която по-добре ще отчита нуждите на хората. Законопроектът предвижда и промяна на функциите на Агенцията за хората с увреждания.

Участниците в дискусията се обединиха около предложенията да бъдат подсилени мерките, осигуряващи възможност за интегрирана работна среда за хората с увреждания.

"Важно е още в етапа на подготовката да гледаме в една посока. Тръгваме по този път заедно. Надявам се заедно да изпълним задачата след няколко месеца", обърна се Бисер Петков към участниците в срещата.

Той увери, че желанието е законопроектът да бъде приет в рамките на тази година. Съставът на работната група ще бъде разширен с представители на родители на деца с увреждания.

Източник:
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2018/05/15/3179419_nov_zakon_predvijda_reglamentirano_pravo_na_lichna/